Vinterferien 2019

Gode snøforhold, men mildvær noen dager nå fra den 13. kan gi holkeføre, Kjetil følger med og vil strø ved behov. Følg kjøretidene.

 

Se på linken til Invitasjon til aking.

Grendehuset er det lyse blå/ grå huset (tidligere bedehuset) som ligger på høyre siden av veien ca 100 meter før avkjøringen opp Nordfjellsvegen fra Fjellslinna

Invitasjon til aking i Fjellsbygda (1)

Til informasjon

Vedtektsendringen slik den ble vedtatt er rett opp, ligger under OM FORENINGEN på forsiden.
Merk at det ikke sendes varsel i forkant av møtet, man må selv huske at årsmøtet er andre lørdag i september.

Referat

2018-Årsmøte-referat

Regnskap

Regnskap 17-18 v3

Årsberetning 2018

Styrets beretning for perioden 16.9.2017 til 14.9.2018

Styret har bestått av.

Arne Hektoen                           leder

Arnstein Johnsrud                 sekretær

Ole Chr. Corneliussen         kasserer

Øyvind Lohne jr.                      styremedlem

Pål Boe Steinberg                   varamedlem

Arve Frydenlund                     revisor

 

Nok et år med stor aktivitet i hyttebygging. Det er nå 110 medlemmer i foreningen.

Vi ønsker alle nye velkommen i Fjellsbygda.

Det har ikke vært så stor aktivitet i hytteforeningen i år, men noen møter, telefoner og epost kontakter har det jo blitt. Vi er også representert i Etnedal Hytteeierforum og har vært på møter der, også med kommunen. Gå gjerne inn på hytteforums hjemmeside: ehf.one der står en del om aktiviteten i kommunen.

Snømangel var ikke et tema sist vinter, noe som kan sees på utgiftene til brøyting og hold av vintervei. Underskuddet ble kr 135.485,-, de oppsparte midlene vi hadde kom godt med. Det er fortsatt litt igjen, men viktigheten av å ha en reserve er veldig tydelig. Med andre ord må vi nok øke innbetalingen til vinteren.

Det har hendt noen ganger at Kjetil har varslet oss om vanskelige forhold når det gjelder veien, sist nå fredag 17. august. Jeg valgte da å sende ut sms/ melding til alle, noen av de nyeste medlemmene fikk epost da jeg ikke hadde mobilnummer til disse. Hvis noen ikke fikk denne meldingen, så har jeg feil nummer eller ikke mobilnummer i det heletatt. Setter pris på en oppdatering her. Det kan jo medføre en del telefoner til Kjetil i et slikt tilfelle, noen kan være på vei til hytta når meldingen kommer. Kjetil sier han heller vil ha telefoner med spørsmål om forholdene enn at noen blir stående fast.

Like viktig som å melde fra til Kjetil at man kommer på hytta en ukedag hvor brøyting ikke er avtalt (som er-fredag ettermiddag – søndag ettermiddag, jul, vinterferie og påske) er det å si fra at en  kjøre ned på en annen ukedag. Følg med på værmeldinger og se på forholdene i fjellet. Setervegen til setra og Fjellsvardevegen er prioritert med brøyting, kjør til  disse og parker hvis du skjønner at det kan bli vansker. Overhold kjøretidene.

 

Skiløyper

Gode snøforhold og stort sett gode løyper, problemer med en løypemaskin i julen. Til løypelagets årsmøte hadde vi forslag om plassering av en maskin på Etnedalssiden. Det ble ikke avvist, for løypelaget vil avvente og se om problemområdet for å komme frem med løypemaskinene kan unngås. Vi får se, blir det snøfattige vintre og fortsatt problemer vil vi jobbe for å flytte en maskin.

Det kan også bli noen forandringer på Nordfjellstølen, her ønsker en del av hytteeierne at alle veiene skal brøytes.  Dette vil medføre at løypa opp fra løypekrysset i bunnen av lårhalsen, (brattbakken i Nordfjellstølvegen) ikke  blir kjørt med løypemaskin. Løypa ned veien fra krysset, mot Tonsåsen blir også berørt, men denne brukes vel ikke mye av oss.

 

Påsken

Endelig en påske med nok snø. Vi takker for god gjennomføring, det er avgjørende at noen av de vi sender forespørsel til tar på seg oppgaven for arrangementet. 2019 er påskeaften 20. april.

 

Innkomne forslag  

Det er kommet forslag fra Bjørn Tore Bakken om endring av vedtektenes punkt 5, Årsmøte. Endres til:

«Årsmøte avholdes første lørdag i september»

Dette er et godt forslag som gjør det lettere å planlegge for alle.

Styret mener vi bør velge andre lørdag i september (eventuelt tredje) dette for å få litt mer tid fra ferien og til beretning og regnskap skal legges ut. Vi mener også teksten i første avsnitt bør forandres med hensyn til frister og tidspunkt for når saker skal fremmes. Det står nå: «Årsmøtet holdes i september. Kunngjøring om årsmøtet legges ut på hjemmesiden minst 14 dager før årsmøtet. Sammen med innkallingen legges også  regnskapet samt redegjørelse for de saker som skal behandles. Saker som medlemmene ønsker å fremme, må vær styret i hende senest 1. august.»

For å gjøre det forutsigbart når møtet er og hvilke frister som gjelder mener styret at  punkt 5 Årsmøtet blir:

«Årsmøtet holdes andre lørdag i september. Kunngjøring om årsmøtet legges ut på hjemmesiden minst tre uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Saksliste, årsberetning og regnskap legges på hjemmesiden senest 10 dager før årsmøtet.»

Ytterligere varsler på telefon eller epost bør således være unødvendig.

 

Valg

Følgende er på valg i 2018:

sekretær, kasserer og varamedlem.

 

Vi ønsker alle en fin tid i fjellet og velkommen på møtet.

Bombetaling

Bompasseringer  kan betales med 10 og 20 kroners mynter til kr. 40,-

Kort (debet eller kredittkort) kr. 50,-

Årskort,( henvendelse Kjetil)

SMS tjenesten vil fjernes da den var ustabil.

Angående bompenger og kjøring.

All oppkjøring skal betales med kr. 40,-. Eller med års brikke.

Det er også mulig å betale med kort. (kredit/ debet kort, kr 50,-)

SMS tjenesten vil fjernes da den har vært ustabil.

Dette gir rett til kjøring og parkering ved den hytta du skal på, eller til en av fellesparkeringen, ved setra, i krysset Fjellsvardevegen/ Liafjellsvegen eller på toppen av Fjellsvardevegen. Gjelder hytteeiere og besøkende.

I vintersesongen er hytteeiers betaling av tilsendt brøyteavgift også nødvendig for retten  til denne kjøringen.

Bomavgiften dekker vedlikehold av veien fra bommen, opp Setervegen  til setra og Fjellsvardevegen til parkeringsplassen på toppen. Sideveiene er ikke med i denne dekningen. 

Betalt faktura for brøyting/ løyper som sendes ut i oktober dekker all brøyting av vei og parkering. Husk å ta kontakt med Kjetil for andre oppkjøringstider enn det avtalen gjelder. ( fredag ettermiddag, søndag ettermiddag, jul, vinterferieuke og påske)

 

Kontakt med foreningen.

Send epost til:

arnehek@online.no

SKAL VI TA EN TUR PÅ HYTTA?

Gjør gjerne det, men husk at vår avtale med grunneier om brøyting av vei er slik:

Det skal brøytes for kjøring Fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. Samt jul, vinterferie og påske.

Skal du opp på andre tider/ dager er det viktig å ringe Kjetil 400 77 999 på forhånd og informere om dette.

Han kan da opplyse om forholdene og samordne brøyting til flere hytter hvis dette er nødvendig.

Hvis det ikke tas kontakt på forhånd kan du risikere at veien ikke er kjørbar. Det kan heller ikke regnes med at det er noen på gården til å hjelpe til ved eventuell fast kjøring.

Denne enkle telefonen kan spare deg for store problemer og utgifter.

 

Skiløyper

Kjøring av skiløyper skjer også før helg. Litt avhengig av værmelding når det skjer. Generelt torsdag ettermiddag eller fredag formiddag.

Ved snøfall og/ eller vind, tar det ikke lang tid før både veier og løyper fremstår som ikke kjørt på lenge.

GOD TUR PÅ HYTTA

 

« Older posts